บริการของเรา

บริการทำความสะอาดครบวงจร

บริการทำความสะอาดที่มีคุณภาพสูงด้วยบุคลากรมืออาชีพ พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดและดูแลรักษาสวน

การจัดและดูแลสวนอย่างมืออาชีพเพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ตรงความต้องการของท่าน

บริการก่อสร้างและงานถนน

งานรับเหมาก่อสร้างและงานถนน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยทีมช่างมืออาชีพ

บริการทำความสะอาดครบวงจร

ด้วยความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจรของ เอ็ม อาร์ บี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส สำหรับบริการรับทำความสะอาด, บริการรับจัดหาแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดโดยมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนของเราทุกคนผ่านการอบรมในระดับอาชีพและปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานระดับสากลมีความพร้อมที่จะให้บริการด้วยกระบวนการทำงานที่ครบถ้วนและเปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในทุกๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเรียก “แม่บ้าน” หรือ “เมด” ก็ตามสามารถเชื่อมั่นได้ว่าทุกคนผ่านการคัดเลือกและอบรมให้เข้ามาเป็นพนักงานแม่บ้านของเราคือทีมงานคุณภาพที่จะให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจรพร้อมเครื่องมือทันสมัยและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองคุณภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทำความสะอาดในอาคาร ออฟฟิศ บริษัท ห้างร้าน สำนักงานต่างๆ ที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขอนามัยในทุกๆ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการให้บริการของพนักงานจากเอ็ม อาร์ บี คือ ความรู้ ความสามารถ ความมีประสบการณ์จากการผ่านการอบรมและความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจรวมทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่และความยืดหยุ่นตลอดระยะเวลาของการจ้างงานเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่

...และหากท่านต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารของเราก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วโดยเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับงานบริการจากเราผ่านเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญของเราโดยตรงเพื่อที่เราจะได้นำเสนอรูปแบบการให้บริการได้อย่างตรงตามความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน

บริการดูแลสวนและจัดแต่งสวน

บริการของเราคือการเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและให้บริการอย่างเต็มมูลค่า ในเมื่อการทำสวนเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้นบริการของเราจึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดและตกแต่งสวนหรือการเช่ายืมต้นไม้ตกแต่งภายใน เราจะดำเนินการเพื่อความต้องการของท่านตามที่ท่านได้ตกลงไว้เราให้ความสำคัญในการอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างทันท่วงที

การบริการด้านการก่อสร้าง

บริษัท เอ็ม อาร์ บี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานและความตรงต่อเวลาอยู่เสมอในราคาที่แข่งขันได้ ขอบข่ายงานของเราเริ่มตั้งแต่การประมาณราคา การร่างแบบ การดำเนินก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อรับประกันความพอใจของลูกค้า เราใช้ระบบคุณภาพ (Quality System) เพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพของงานระหว่าง การก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการกำหนด


Copyright © mrbpropertyservices.com 2017